Menu

Met beheer op afstand zijn wij, met een gemiddelde besteding van 2 uur per week, remote bezig met het uitvoeren van algemene beheerstaken op uw netwerk.
Het doel hierbij is het zorg dragen voor een langdurig ongestoorde werking van uw ICT-infrastructuur. Wij doen dit door proactief uw omgeving in de gaten te houden. Op deze manier kunnen we maatregelen nemen voordat problemen zich voordoen.

ACTIVITEITEN:

Beheer op afstand bestaat uit een periodieke controle, met indien nodig onderhoud van server systemen.
Hieronder vallen de volgende onderdelen:

 • Correcte installatie van Windows server (beveiliging)updates
 • Geldigheidstermijn licenties
 • Processor-, geheugen- en netwerk performance
 • Harddisk ruimte
 • Opslagsystemen
 • Back-up
 • Virusscanner en definities
 • Server logbestanden


Op al deze onderdelen worden controles doorgevoerd. Waar nodig worden wijzigingen direct, of in overleg met u, via beheer op afstand aangepast.

Installatie van updates zijn meestal goed tijdens kantooruren uit te voeren. Wel dient na aanpassingen soms rekening te worden gehouden met de noodzaak voor een reboot van de server. Een reboot gebeurt altijd in overleg met u en kan indien nodig na kantooruren geschieden.

TOELICHTING OP DE DIENST BEHEER OP AFSTAND:

 • Via beheer op afstand zullen periodiek centrale computersystemen zoals mailservers, dataserver, firewalls en managed switches op afstand worden gecontroleerd op een stabiele werking en waar nodig bijgewerkt.
 • Wij geloven in open communicatie en transparante werkzaamheden. Als onderdeel van beheer op afstand krijgt u daarom toegang tot ons klantenportaal. Via dit portaal kunt u op elk gewenst moment direct de rapportages inzien die wij per controle aanmaken.
 • Via het klantportaal kunt u vragen stellen of verzoeken indienen. U maakt hierbij gebruik van de helpdesk strippenkaart.
 • In overleg wordt onderhoud gepleegd aan uw omgeving in de vorm van periodieke software en beveiligingsupgrades. Hiervoor is het soms nodig gebruik te maken van zogeheten “servicewindows”. Deze servicewindows vallen buiten de reguliere uren waarin uw organisatie operationeel is.
 • Wij bewaken de geldigheid van licenties voor centrale systemen. U ontvangt van ons een melding als een vernieuwing nodig is.
 • U kunt zelf wijzigingen aanvragen door het indienen van een wijzigingsverzoek. Hierbij geeft u aan welke wijzigingen gewenst zijn. Wij doen u daarop een voorstel met prijsindicatie voor de implementatie van de wijziging(en).
 • Het regulier beheer vindt op afstand plaats. Uw omgeving moet hiervoor eenmalig worden ingericht. Daarbij worden de volgende handelingen uitgevoerd:
  1) Netwerkscan voor het bepalen van de objecten van beheer. Hiermee wordt vastgelegd welke onderdelen van het netwerk er in beheer worden genomen.
  2) Opzetten veilige verbinding voor toegang op afstand tot netwerk.


GRATIS HELPDESK STRIPPENKAART

 • Aantal calls: 24
 • Beschikbare tijd per call: 15 minuten


Een helpdesk strippenkaart is inbegrepen in de prijs voor de dienst beheer op afstand. Via deze dienst kunnen vragen worden gesteld en problemen met het netwerk worden aangemeld. U kunt ons benaderen via de telefoon of via ons klantportaal. In beide gevallen is de helpdesk strippenkaart van toepassing. Indien een telefoongesprek langer dan 15 minuten duurt, wordt er per 15 minuten een extra call in mindering gebracht. Bij overschrijding van het aantal calls, of de maximale tijd van 6 uur in totaal, kan een nieuwe strippenkaart worden aangevraagd ter verlenging van deze dienst.

ON SITE ONDERSTEUNING ZONDER VOORRIJKOSTEN.

In de ideale wereld is on site ondersteuning niet nodig. De praktijk van alledag leert echter dat sommige problemen niet op afstand kunnen worden opgelost. Middels onze dienst “on-site ondersteuning” kunnen verstoringen welke via beheer op afstand niet behandelbaar blijken te zijn, worden opgevangen door on-site te gaan en daar het probleem op te lossen.

Als voordeel van het afsluiten van de dienst beheer op afstand, betaalt u geen voorrijkosten voor de On-site ondersteuning. De verrichtte werkzaamheden en gebruikte materialen worden op basis van nacalculatie gefactureerd.

DIENST REMOTE MONITORING (OPTIONEEL)

Naast het op gezette tijden beheren van uw ICT infrastructuur, middels beheer op afstand, kunt u er ook voor kiezen uw omgeving 8×5 op afstand te laten monitoren. Hiervoor betaalt u slechts 1 euro per dag meer. U krijgt hiervoor een omgeving die in onze centrale meldkamer tijdens kantooruren van maandag tot en met vrijdag wordt bewaakt op een aantal belangrijke kwaliteitspunten.

CONTRACTVORMEN & TARIEVEN:

Op aanvraag: Contactformulier

Sluiten