Menu

Via onze dienst remote monitoring wordt een deel van uw ICT omgeving op afstand via onze centrale meldkamer bewaakt.

ACTIVITEITEN:

 • Bewaken internetverbinding
 • Bewaken inbreuk op beveiliging
 • Bewaken functioneren centrale serversystemen
 • Bewaken beschikbare opslag


TOELICHTING OP DE DIENST REMOTE MONITORING

 • Aangezien het noodzakelijk is dat vooraf aan het in gebruik nemen van deze dienst kwaliteitsnormen worden vastgesteld, is het niet mogelijk deze dienst afzonderlijk af te nemen. Daarom wordt remote monitoring als optie aangeboden bij de dienst beheer op afstand. Voorafgaand aan beheer op afstand wordt een scan gemaakt van uw netwerk, waarin aanbevelingen worden gedaan om uw netwerk optimaal in te richten. Op basis van deze inrichting worden vervolgens meetpunten opgezet die gebruikt kunnen worden bij remote monitoring.
 • Op het gebruik van remote monitoring zit een toeslag van € 1,- per dag op de dienst beheer op afstand.
 • Uw omgeving wordt 5×8 bewaakt.
 • Punten van aandacht worden via beheer op afstand opgelost tijdens de reguliere beheer op afstand momenten.
 • Indien de situatie hierom vraagt wordt contact met u opgenomen. Bijvoorbeeld als het noodzakelijk is een server te herstarten, of indien de oplossing niet op afstand geboden kan worden.
 • Via het klantportaal heeft u 24×7 toegang tot de registratie van het beheer op afstand en de resultaten van remote bewaking zodat onze werkzaamheden op uw netwerk volledig transparant zijn.
 • Zowel beheer op afstand als remote monitoring worden uitgevoerd via een beveiligde verbinding zodat de veiligheid van uw netwerk niet in het geding is.
Sluiten